CI/CD 免费工具介绍

本文介绍了免费的 CI/CD 服务。

GitHub:https://github.com/khs1994-php/tencent-ai

本文只列出服务网址,一般流程为

  • 关联 Git 仓库

  • 设置构建步骤

  • 设置构建通知

具体步骤请查看官方文档,示例请查看 https://github.com/khs1994-php/tencent-ai

Drone

私有化 CI/CD 平台

https://www.khs1994.com/categories/CI/Drone/

Travis CI

https://travis-ci.org

Style CI

https://styleci.io

Aliyun CodePipeline

https://www.aliyun.com/product/codepipeline

Tencent Cloud Continuous Integration

https://cloud.tencent.com/product/cci

Docker Build Powered By Tencent Cloud Container Service

https://cloud.tencent.com/product/ccs

Docker Build Powered By Docker Cloud

https://cloud.docker.com

Docker Build Powered By Aliyun Container Service

https://www.aliyun.com/product/containerservice

khs1994 wechat
微信扫码赞赏我的文章
0%